Танилцуулга     |     Заавар     |     Хариу мессэжний тайлбар

 

Мессэж үйлчилгээний танилцуулга

Энэхүү үйлчилгээ нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтын системийн нэг хэсэг бөгөөд шалгуулагчид нь дүн оноо болон бусад хувийн хэрэгцээт мэдээллээ гар утас ашиглан мессэж илгээн хүлээж авах боломжтой болох юм.

Энэ үйлчилгээг нэвтрүүлсэний зорилго нь ЭЕШ-ын системийг боловсронгуй болгож илүү хялбар нэмэлт боломжуудыг бий болгох, шалгуулагчдыг цаг хугацаа, орон зайн хамааралгүйгээр түргэн шуурхай мэдээллээр хангах, орчин үеийн дэвшилтэт сэтгэлгээг хэвшүүлж хөгжүүлэх цаашлаад гар утсанд суурилсан илүү дэвшилтэт технологийг хөгжүүлэх зорилготой.

 

© 2006 - 2018. Боловсролын үнэлгээний төв.